Insegraf
Màquines per a vidre Llaminat
Tren de llaminat de vidre Sèrie TLV

Usos principals:


Els trens de llaminat de vidre Srie TLV s'utilitzen principalment per a produir vidre laminat d'alta qualitat, per a mobiliari, arquitectura, etc.


Principals característiques tècniques:
 • Velocitat regulable i sincronitzada des de 0,3 m/mint a 8 m/mint. (s'indica la velocitat de laminatge, que varia en funció de l'espessor del vidre a laminar).
 • Apta per a la manipulació de qualsevol espessor comercial de vidre de 2 fins a 19 mm.
 • Taules d'entrada i sortida abatibles. Conjunt de transport amb braços abatibles de 0 a 85, amb velocitat regulable i sincronitzat amb la resta de la instal·lació.
 • Taula de centratge. Disposa d'una rampa amb rodes multidireccionals, la qual es desplaça fins a uns topalls en el lateral per a l'alineació perfecta del vidre. Incorpora unes cèl·lules òptiques que en cas de no quedar posicionat el vidre emet una alarma per a realitzar la correcció.
 • Taula d'ensamblat. Transportador d'ample variable, on manualment es posiciona la làmina plàstica.
 • Forns de calandra. Construït amb doble càmera d'aïllament tèrmic, escalfament per radiació combinat amb convecció forada d'aire. Controla la temperatura:
  • en posició de manteniment (mínima radiació)
  • per percentatge seleccionat des del panell de control quan hi ha material.
 • Calandres. Laminador que mitjanant pressió controlada per un sistema proporcional independent, lamina els vidres; disposa d'un sistema de compensació per a impedir el tust i corrons vulcanitzats de gran dímetre. Velocitat de corrons regulable i sincronitzada
 • Magatzem frigorífic. Refrigerat per a l'emmagatzematge de les bobines de butiral.
 • Cabina tancament. Construcció amb panells d'aïllament tèrmic en la zona d'acoblament i magatzem de butiral.
 • Carros autoclau. 2 estructures mòbils per a apilat i trasllat de peces laminades fins al autoclau.

Descarregar fulla informativa en format pdf

Dades facilitades a nivell informatiu
Reservat el dret de realitzar modificacions técniques.


insegraf
Marc Pampols