Insegraf
Maquines especials per aplicacions de serigrafia
NS 140 CC

NS140CCMàquina per a l'impressió de peces rígides o semi-rígides de petit formato amb pre-registre mintjançant plantilla.

Elevació del conjunto impressor per pas de peça

Permet l'aplicació de coles, vernissos, tintes etc.

Alimentació Manual.
Funcionament: Automàtic, o manual mitjançant pedal.
Gran Aspiració, per materials porosos.
Descarga: Manual

Tornar a dalt


NS 140 CN

Màquina d'impressió curvada.
140
 • Imprimeix sobre planxes rígides amb curvatura
 • Col·locació de la peça fora de la zona d'impressió
 • Plantilla adaptada a la peça a imprimir, intercanviable segons model.
 • Registre de pantalla mitjançant servo-motors controlats des de terminal de diàlegTornar a dalt


Línia Multicolor 460

Maquina automàtica de gran format d'impressió per a materials rígids fins un màxim de 30 mm de gruix, des de fustes fins a vidres, amb la possibilitat d'ubicació en línies de producció automàtiques.

LMC

Número de colors d'1 fins a 4, amb assecats UV intermitjos i a la sortida.

Tornar a dalt


Seribol. Serigrafia en bosses.

Màquina circular fabricada per a l'impressió mitjançant serigrafia de bosses de paper o tela, destinada a grans produccions. Impressió a 2 cares, i assecat UV en una sola estació.


SERIBOLCARACTERÍSTIQUES:

Alimentació: Manual
Descarga: Manual
Numero de Colors (superior/inferior)
1/0,1/1, 2/0Dimensions dels utillatges (mm)

SERIBOL
LHW
310100220
100240
370120260
410120320
170320
120360
490160460


Es fabriquen utillatges adaptats a les espicificacions del client.

Tornar a dalt


Seriplan

Maquina circular per a l'impressió mitjançant serigrafia de materials rígids i semi-rígids, amb alimentació manual amb pre-registre i extracció automàtica.

Pre-secat, i assecat por convecció.
Transport extractor mitjançant Ventoses.

Tornar a dalt


Sericurv. Línia Automatitzada serigrafia circular

Màquina per a la serigrafia sobre recipients circulars.

sericurv
 • Integració en línia de producció
 • Manipulació dels recipients
 • Posicionament del recipient
 • Impressió
 • Assecat UVI en estació independent, només en la zona impresa.


Tornar a dalt


Sericurv BG, serigrafia sobre superficies circulars

Màquina per imprimir sobre recipients circulars, especialment dissenyada per a recipients de difícil manipulació

CARACTERÍSTIQUES:sericurv_bg
 • Carga manual
 • Descarga manual.
 • Funcionament automàtic mitjançant pedal.

Tornar a dalt


Dades facilitades a nivell informatiu
Reservat el dret de realitzar modificacions técniques.


insegraf
Marc Pampols